[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว : http://www.kokhamaeyao.com :: ยินดีต้อนรับ :]
เมนูหลัก

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการถ่ายทอดความรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ( 18/พ.ย./2558 )
    โครงการถ่ายทอดความรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด  เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว
โครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ( 18/พ.ย./2558 )
    โครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว
โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกไตวายเรื้อรัง ( 18/พ.ย./2558 )
    โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ที่มีภาวะแทรกไตวายเรื้อรัง
โครงการพออยู่พอกิน ตามแนวพระราชดำริฯ ณ สวนเรียนรู้ศิลาวาไรตี้ ( 23/ก.ค./2558 )
    โครงการพออยู่พอกิน ตามแนวพระราชดำริฯ ณ สวนเรียนรู้ศิลาวาไรตี้  หมู่ 6  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง   52130
โครงการฉีดวัดซีนไข้หวัดใหญ่ ( 19/มิ.ย./2558 )
    โครงการฉีดวัดซีนไข้หวัดใหญ่  โรงพยาบาลชุมชนบ้านน้ำล้อมร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว
โครงการจัดทำแนวกันไฟป่าชุมชน เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ( 27/ก.พ./2558 )
    โครงการจัดทำแนวกันไฟป่าชุมชน เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว 
โครงการอบรมพัฒนาวิเคราะห์ชุมชนเพื่อสร้างสุขภาพชุมชนเขตเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ( 10/พ.ย./2557 )
    วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนโยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
2.เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและกำหนดทิศทางการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพวะของประชาชนในพื้นที่

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

คกก.กสต. แกนนำชุมชน  อสม. ผู้แทนเด็กและเยาวชน  ชมรมผู้สูงอายุ  ในเขตเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว      
จำนวน 50 คน
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพหนังศีรษะในผู้สูงอายุ ( 10/พ.ย./2557 )
    วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจและสามารถในการดูแลหนังศีรษะของตนเองได้
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและส่งต่อเพื่อรักษาโรคติดเชื้อบนหนังศีรษะ          

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ  

-ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพหนังศีรษะ12คน
-ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเชื้อราบนหนังศีรษะ รายใหม่ 38 คน
รวมเป็น 50 คน
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วน ( 10/พ.ย./2557 )
    วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการออกกำลังกาย

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

กลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจำนวน 70 คน
โครงการผู้สูงอายุยิ้มสวย ฟันดี บ้านน้ำล้อม ( 10/พ.ย./2557 )
    วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจและสามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

ผู้สูงอายุบ้านน้ำล้อม จำนวน 50 คน
กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/7 -> [จำนวน 69 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
292 หมู่ 6 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์. : 054-284126 โทรสาร.: 054-282177 E-mail: 5520301@dla.go.th ; kmylp2017@gmail.com
Royal V2 : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5