หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างราคากลางและการดำเนินราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านหัวแต หมู่ 2 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง https://drive.google.com/file/d/11ATmny_mMAy3mZcpx0RYf9JciG
โดย : admin
อ่าน : 254
พุธ ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว  เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างราคากลางและการดำเนินราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านหัวแต หมู่ 2  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง