หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564
โดย : admin
อ่าน : 359
พุธ ที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง  มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564
https://drive.google.com/file/d/1t9sy9I8cq5UA5dzT_GPGyawA6Zn1OFJd/view?usp=sharing