ชื่อ - นามสกุล :นายสง่า แก้วมารัตน์
ตำแหน่ง :ปลัดเทศบาล (บริหารงานท้องถิ่น)
หน้าที่หลัก :บริหารงานเทศบาล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : 1