ชื่อ - นามสกุล :นายสง่า แก้วมารัตน์
ตำแหน่ง :รองปลัดเทศบาล (บริหารงานท้องถิ่น)
หน้าที่หลัก :บริหารงานเทศบาล
ที่อยู่ :
Telephone :080-031420
Email :
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : 1
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : 1