ชื่อ - นามสกุล :นายวัชระ ขันทอง
ตำแหน่ง :นายช่างโยธา
หน้าที่หลัก :งานช่างสำรวจ เขียนแบบ ก่อสร้าง
ที่อยู่ :
Telephone :054284126
Email :
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : 1
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : 1