ชื่อ - นามสกุล :นางภควรรณ สุรวิชิตกร
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักปลัด
หน้าที่หลัก :บริหารงานสำนักปลัด
ที่อยู่ :
Telephone :0946144296
Email :
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : 1
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : 1