[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว : http://www.kokhamaeyao.com :: ยินดีต้อนรับ :]
เมนูหลัก

 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเกาะคาแแม่ยาว เรื่อง ท. ขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต เน้นย้ำ ทุกพื้นที่ต้องบูรณาการร่วมกันทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยมีสุขภาพพลามัยที่ดี มีจิตใจเข้มแข็ง เพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข
โดย : admin
เข้าชม : 125
อังคาร ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2566 ปักหมุดและแบ่งปัน
     
ปลัด มท. ขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต เน้นย้ำ ทุกพื้นที่ต้องบูรณาการร่วมกันทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยมีสุขภาพพลามัยที่ดี มีจิตใจเข้มแข็ง เพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน
ารส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่มีผลดี ทำให้พี่น้องประชาชนเกิด Passion มุ่งมั่นที่จะออกกำลังกาย เพื่อที่จะทำให้คนในชาติมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ซึ่งหากผู้ใหญ่ได้ออกกำลังกายจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทำให้วัฒนธรรมการออกกำลังกายกลายเป็นวิถีชีวิต จะทำให้ลูกหลานที่เกิดมาได้ซึมซับวิถีชีวิตดังกล่าว และจะได้ไม่ต้องกังวลว่าคนในชาติของเราจะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงหรือไม่ ด้วยการต้องสร้างความเข้าใจให้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำของส่วนราชการที่อยู่ทุกกระทรวง ทบวง กรม เกิดความเข้าใจว่า การสนับสนุนส่งเสริมคนออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิตเป็นหน้าที่ของทุกคน โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตระดับจังหวัดให้เป็นรูปธรรม ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนทุกกลุ่มอายุ ทุกสภาพร่างกายในหมู่บ้าน ชุมชนให้มีความต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่ม/ชมรมส่งเสริมการออกกำลังกายให้เป็นวิถีชีวิตอย่างน้อย ชุมชน/ท้องถิ่น แห่งละ 1 กลุ่ม/ชมรม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม หรือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาของชุมชน รวมทั้งการขอความร่วมมือหน่วยงานในจังหวัดที่มีสถานที่ที่เหมาะสมกับการออกกำลังกาย อาทิ สวนหย่อม เส้นทางเดินธรรมชาติ ลานกีฬาในสถานศึกษา ลานวัด/ศาสนา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย ซึ่งสถานที่ออกกำลังกายโดยเฉพาะลานกีฬาอาจไม่ใช้พื้นที่ที่ต้องเป็นทางการ อาจใช้เส้นทางถนน เส้นทางจักรยาน เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป่าเขาลำเนาไพร ที่สามารถส่งเสริมให้ประชาชนไปเดินไปออกกำลังกายได้ในชีวิตประจำวันทุกวัน

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 13/ก.ย./2566
      ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาวเชิญ ชวน เชียร์ คนไทย \"ลด ละ เลิกเหล้า ตลอดเข้าพรรษา” เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2566 #ลดละเลิกเหล้า #วันงดดื่มสุราแห่งชาติ #กรมควบคุมโรค 8/ส.ค./2566
      ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ช่วงก่อนเข้าพรรษา 27/ก.ค./2566
      ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเกาะคาแแม่ยาว เรื่อง ท. ขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต เน้นย้ำ ทุกพื้นที่ต้องบูรณาการร่วมกันทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยมีสุขภาพพลามัยที่ดี มีจิตใจเข้มแข็ง เพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข 25/ก.ค./2566
      เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 25/ก.ค./2566


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
292 หมู่ 6 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์. : 054-284126 โทรสาร.: 054-282177 E-mail: 5520301@dla.go.th ; kokhamaeyao292@gmail.com ; kmylp2017@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5