[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว : http://www.kokhamaeyao.com :: ยินดีต้อนรับ :]
เมนูหลัก

 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเกาะคาแแม่ยาว เรื่อง ท. ขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต เน้นย้ำ ทุกพื้นที่ต้องบูรณาการร่วมกันทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยมีสุขภาพพลามัยที่ดี มีจิตใจเข้มแข็ง เพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข
โดย : admin
เข้าชม : 434
อังคาร ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2566 ปักหมุดและแบ่งปัน
     
ปลัด มท. ขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต เน้นย้ำ ทุกพื้นที่ต้องบูรณาการร่วมกันทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยมีสุขภาพพลามัยที่ดี มีจิตใจเข้มแข็ง เพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน
ารส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่มีผลดี ทำให้พี่น้องประชาชนเกิด Passion มุ่งมั่นที่จะออกกำลังกาย เพื่อที่จะทำให้คนในชาติมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ซึ่งหากผู้ใหญ่ได้ออกกำลังกายจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทำให้วัฒนธรรมการออกกำลังกายกลายเป็นวิถีชีวิต จะทำให้ลูกหลานที่เกิดมาได้ซึมซับวิถีชีวิตดังกล่าว และจะได้ไม่ต้องกังวลว่าคนในชาติของเราจะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงหรือไม่ ด้วยการต้องสร้างความเข้าใจให้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำของส่วนราชการที่อยู่ทุกกระทรวง ทบวง กรม เกิดความเข้าใจว่า การสนับสนุนส่งเสริมคนออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิตเป็นหน้าที่ของทุกคน โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตระดับจังหวัดให้เป็นรูปธรรม ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนทุกกลุ่มอายุ ทุกสภาพร่างกายในหมู่บ้าน ชุมชนให้มีความต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่ม/ชมรมส่งเสริมการออกกำลังกายให้เป็นวิถีชีวิตอย่างน้อย ชุมชน/ท้องถิ่น แห่งละ 1 กลุ่ม/ชมรม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม หรือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาของชุมชน รวมทั้งการขอความร่วมมือหน่วยงานในจังหวัดที่มีสถานที่ที่เหมาะสมกับการออกกำลังกาย อาทิ สวนหย่อม เส้นทางเดินธรรมชาติ ลานกีฬาในสถานศึกษา ลานวัด/ศาสนา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย ซึ่งสถานที่ออกกำลังกายโดยเฉพาะลานกีฬาอาจไม่ใช้พื้นที่ที่ต้องเป็นทางการ อาจใช้เส้นทางถนน เส้นทางจักรยาน เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป่าเขาลำเนาไพร ที่สามารถส่งเสริมให้ประชาชนไปเดินไปออกกำลังกายได้ในชีวิตประจำวันทุกวัน

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศเรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านม่วงน้อย ตำบลเกาะคา ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 0.499 กิโลเมตร 13/มิ.ย./2567
      ประกาศ-ประกวดราคาโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านม่วงน้อย ตำบลเกาะคา ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 0.499 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมขยายผิวจราจรหัว-ท้ายถนนไม่น้อยกว่า 1,497.00 ตารางเมตร เทศบ 13/มิ.ย./2567
      ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอรายการเครื่องมือสำหรับทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน (SEhRT Tools Kit) และโปรแกรมเทียบมาตรฐานคุณภาพน้ำในภาวะฉุกเฉิน สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภาวะฉุกเฉินรูปแบบต่าง ๆ 15/พ.ค./2567
      ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. .... โดยกำหนดเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผ่านทาง Google form ลิ้งค์รูปภาพด้านล่างนี้ หรือผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (ht 14/พ.ค./2567
      ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เชิญร่วมลงนามถวายพระพรชับมงคลอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 3/พ.ค./2567


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
292 หมู่ 6 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์. : 054-284126 โทรสาร.: 054-282177 E-mail: 5520301@dla.go.th ; kmylp2017@gmail.com
Royal V2 : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5