[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว : http://www.kokhamaeyao.com :: ยินดีต้อนรับ :]
เมนูหลัก

 
แผนผังหน่วยงาน
กองคลัง
Click ดูประวัติ
นางนิรดา พิไสย
นักบริหารงานการคลัง
บริหารงานคลัง
Click ดูประวัติ
นางสาวธิดา อุประนันท์
นักวิชาการเงินและบัญชี
งานการเงินและบัญชี
Click ดูประวัติ
นายปณชัย ปราศรัย
เจ้าพนักงานพัสดุ
งานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางสาวรัชนี ภักตรา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
งานจัดเก็บรายได้ (งานคลัง)
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหารเทศบาล
2 : ข้าราชการ
3 : ลูกจ้างประจำ
4 : พนักงานจ้างตามภารกิจ
5 : พนักงานจ้างเหมา
6 : สภาเทศบาลตำบล
7 : สำนักปลัด
8 : กองคลัง
9 : กองช่าง
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
292 หมู่ 6 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์. : 054-284126 โทรสาร.: 054-282177 E-mail: 5520301@dla.go.th ; kmylp2017@gmail.com
Royal V2 : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5