[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว : http://www.kokhamaeyao.com :: ยินดีต้อนรับ :]
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   ทดสอบการทำแบบสำรวจโครงการอบรมฯ


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. น้อย
  5. น้อยที่สดุ 
แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางนิ่มนวล แสงราช
พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานเอกสารสำนักงาน
Click ดูประวัติ
นางภัทรวดี วงษ์สวัสดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
แม่บ้านสำนักงาน
Click ดูประวัติ
นายพรชพล ยุกตานนท์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานช่างโยธา
Click ดูประวัติ
นางสาวอัฉราพร ลินพล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
งานจัดเก็บรายได้ (งานคลัง)
Click ดูประวัติ
นางสาวสุวิมล รุมารถ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานธุรการศูนย์เด็กเล็กฯ
Click ดูประวัติ
นางภรภัทร โพธิ์ไหม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานจัดเก็บรายได้ (งานคลัง)
Click ดูประวัติ
นางสาวนภาพรรณ ป๊อกคำอุ๋
พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานพัฒนาชุมชน
Click ดูประวัติ
นายเทวกฤต ขัตติยะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานช่างโยธา
Click ดูประวัติ
นายนิคม เสาร์คำเรือง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ
Click ดูประวัติ
นายเทพสันต์ เกษณา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ
Click ดูประวัติ
นายกำจร เทพทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ
Click ดูประวัติ
นายประจันทร์ ปัสตัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ
Click ดูประวัติ
นายปรีชา ขัติวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ
Click ดูประวัติ
นายวิทยา แสงราช
พนักงานจ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ
Click ดูประวัติ
นายเฉลิมคิด ป้อเครือ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ
Click ดูประวัติ
นายประทวน จอระจัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ
Click ดูประวัติ
นายนพดล ศรีวิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ
Click ดูประวัติ
นายแหลม คำอ้าย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ
Click ดูประวัติ
นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนหวาน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ
Click ดูประวัติ
นายพิทักษ์ พนะการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหารเทศบาล
2 : ข้าราชการ
3 : ลูกจ้างประจำ
4 : พนักงานจ้างตามภารกิจ
5 : พนักงานจ้างเหมา
6 : สภาเทศบาลตำบล
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
292 หมู่ 6 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์. : 054-284126 โทรสาร. : 054-282177 E-mail: kmylp2017@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5