[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว : http://www.kokhamaeyao.com :: ยินดีต้อนรับ :]
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner
e-Learning


 

  

ชื่อ : นายเมือง พรหมอย่า
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรี
หน้าที่หลัก : ผู้บริหารเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-951285

ชื่อ : นางสาววราภรณ์ เพียรสุขุม
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หน้าที่หลัก : ผู้บริหารเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 054-284126

ชื่อ : นายอำนวย ต๊ะศรี
ตำแหน่ง : ประธานสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก : บริหารงานสภาเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 063-825418

ชื่อ : นายอุดม ทากูล
ตำแหน่ง : รองประธานสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก : บริหารงานสภาเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 061-218089

ชื่อ : นายจีระศักดิ์ สุวรรณศรี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก : บริหารงานสภาเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 080-124544

ชื่อ : นายจำเนียร ศรีโล
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก : บริหารงานสภาเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-180500

ชื่อ : นายส่งสุข กันธิมา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก : บริหารงานสภาเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 084-370104

ชื่อ : นายเอกสิทธิ์ สุภานันท์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก : บริหารงานสภาเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 084-807487

ชื่อ : นายกษิดิศ เพชรนา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก : บริหารงานสภาเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 093-039418

ชื่อ : นายจารุเดช กินีศรี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก : บริหารงานสภาเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 084-739630

ชื่อ : นางสาวอภิชญา มัทธการ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก : บริหารงานสภาเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 097-959642

ชื่อ : นางบุญเรียง นันต๊ะเสน
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก : บริหารงานสภาเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 098-807180

ชื่อ : นายถนอม รินพล
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก : บริหารงานสภาเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-386446

ชื่อ : นางสุรีย์ สิทธิวงศ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก : งานดูแลศูนย์เด็กเล็กเทศบาลฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-992779

ชื่อ : นายบุญสม เทพทอง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก : บริหารงานสภาเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 080-790748

ชื่อ : นางเจนจิรา พุทธสาร
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก : งานดูแลเด็กเล็ก
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 061-673474

ชื่อ : นายปณชัย ปราศรัย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
หน้าที่หลัก : งานพัสดุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-917890

ชื่อ : นางภัทราทิพย์ บุญภาคุณพร
ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาล
หน้าที่หลัก : บริหารงานเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0987399935

ชื่อ : นางภัทรวดี วงษ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก : แม่บ้านสำนักงาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-262888

ชื่อ : นายพรชพล ยุกตานนท์
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก : งานช่างโยธา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 082-765198
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหารเทศบาล
2 : ข้าราชการ
3 : ลูกจ้างประจำ
4 : พนักงานจ้างตามภารกิจ
5 : พนักงานจ้างเหมา
6 : สภาเทศบาลตำบล
7 : สำนักปลัด
8 : กองคลัง
9 : กองช่าง
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
292 หมู่ 6 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์. : 054-284126 โทรสาร. : 054-282177 E-mail: admin@kokhamaeyao.com ; 5520301@dla.go.th ; kmylp2017@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5