[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว : http://www.kokhamaeyao.com :: ยินดีต้อนรับ :]
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner
e-Learning


 
  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาวได้รับการถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำล้อม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหล่าย ต่อมาในปีพ.ศ.2550 ได้ยุบรวมให้เหลือเพียง 1 ศูนย์ โดยใช้ชื่อว่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะคา
 
บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะคา
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง อายุ (ปี) อายุงาน (ปี) วุฒิการศึกษา
1 นางสุรีย์  สิทธิวงค์ ครูผู้ดูแลเด็ก 46 18 ป.ตรี ปฐมวัย
2 นางภานุมาส  เกษณา ครูผู้ดูแลเด็ก 47 20 ป.ตรี ปฐมวัย
3 นางสุมาลี  น้อมกาย ผู้ดูแลเด็ก 58 16 ปวช.
4 นางสาวริสรา  มณีวิหค ผช. ผู้ดูแลเด็ก 28 - ปวช.
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
292 หมู่ 6 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์. : 054-284126 โทรสาร. : 054-282177 E-mail: admin@kokhamaeyao.com ; 5520301@dla.go.th ; kmylp2017@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5