[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว : http://www.kokhamaeyao.com :: ยินดีต้อนรับ :]
เมนูหลัก

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
19/ก.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชดำริ ณ.ศาลาอเนกประสงค์ บ้านน้ำล้อม หมู่1 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วันที่ 18 กันยายน 2565 ( 545 / )
    โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชดำริ ณ.ศาลาอเนกประสงค์ บ้านน้ำล้อม หมู่1 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วันที่ 18 กันยายน 2565
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ก.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคาเกาะคาแม่ยาว เรื่อง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ทำให้ภาษีเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อพนักงานสำรวจ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง (ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566) ( 520 / )
    กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ทำให้ภาษีเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อพนักงานสำรวจ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง (ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566) มาตรา 33 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ก.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เรื่อง ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะประจำปีงบประมาณ 2566 โดยติดต่อชำระได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว โทร. 054-284126 โทรสาร. 054282-177 ( 526 / )
    ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เรื่อง ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะประจำปีงบประมาณ 2566 โดยติดต่อชำระได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว โทร. 054-284126 โทรสาร. 054282-177
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ก.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เรื่อง ขั้นตอนการขอคัดทะเบียนทรัพย์สิน ( 545 / )
    ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เรื่อง ขั้นตอนการขอคัดทะเบียนทรัพย์สิน สามารถติดต่อได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว โทร. 054-284126
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ก.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เรื่อง การติดตามสถานการณ์ ปริมาณน้ำฝนสาสมและระดับน้ำในพื้นที่ เพื่อป้องกันเหตุอุทกภัยในพื้นที่ฯ ( 549 / )
    ประกาศ จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เรื่อง การติดตามสถานการณ์ ปริมาณน้ำฝนสาสมและระดับน้ำในพื้นที่ เพื่อป้องกันเหตุอุทกภัยในพื้นที่ฯ จังหวัดลำปาง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ก.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 547 / )
    ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 https://drive.google.com/drive/folders/1pAO9Lh7i2_dZdAxyxXphBGJ-WoK4oOjp?usp=sharing
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31/ส.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ( 564 / )
    ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 Link : https://drive.google.com/file/d/1bc2W4zt8h2sqUpwKzd7PZOg_e7xQdxEW/view?usp=sharing
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ก.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เรื่อง แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ( 646 / )
    แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจัดทำขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ก.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 634 / )
    ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
29/มิ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 ทำความดีถวายในหลวง เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาวขอเชิญชวน ร่วมกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงโทษ พิษภัย และผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ( 653 / )
    ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 ทำความดีถวายในหลวง เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาวขอเชิญชวน ร่วมกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงโทษ พิษภัย และผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/33 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
292 หมู่ 6 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์. : 054-284126 โทรสาร.: 054-282177 E-mail: 5520301@dla.go.th ; kmylp2017@gmail.com
Royal V2 : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5